ЦЕНИ (АКТУАЛНИ КЪМ(23.09.2021г.) НА БЕТОННИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: БЕТОНОВИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ – При промяна на цените на бетон и арматура с повече от 2%,Фирмата си запазва правото на ценова актуализация.

НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ТЕГЛО КГ. ЦЕНА БЕЗ ДДС
№1 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm 305 51,00
№1а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm с единична арм. 305 58,00
№1б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm с двойна арм. 305 68,00
№2 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm 353 58,00
№2а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm с единична арм. 353 66,00
№2б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm с двойна арм. 353 76,00
№3 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm 376 63,00
№3а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm с единична арм. 376 71,00
№3б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm с двойна арм. 376 81,00
№4 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm  400  68,00
№4а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm с единична арм. 400 76,00
№4б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm с двойна арм. 400 84,00
№5 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm  560  85,00
№5а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm с единична арм. 560 97,00
№5б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm с двойна арм 560 109,00
№6 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm 820 103,00
№6а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm с единична арм. 820 118,00
№6б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm с двойна арм. 820 133,00
№7 Пръстен стом.бет. ф1000/1300mm; Н=1000mm силно армиран 1460 278,00
№8 Пръстен стом.бет. ф1200/1500mm; Н=750mm един. армиран  1100  207,00
№9 Пръстен стом.бет. ф1200/1500mm; Н=750mm двойно армиран  1100  247,00
№10 Пръстен стом.бет. ф1300/1600mm; Н=1000mm двойно армиран 1645 286,00
№11 Пръстен ст.бет. ф1400/1700mm; Н=750mm силно арм. за тунели 1292 330,00
№12 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=550mm един. армиран  1290  226,00
№13 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=550mm двойно армиран  1290 256,00
№14 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=650mm един. армиран  1615  250,00
№15 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=650mm двойно армиран  1615  298,00
№16 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=1000mm един. армиран 1880  381,00
№17 Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm  680  96,00
№18 Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm един.армиран  680  111,00
№19 Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm двойно армиран  680  131,00
№20
№21
№22
№23
№24
№25
№26
№27
№28
№29
№30  Всички размери Пръстени  и Дъна може да бъдат произведени със вградени стъпала като ЦЕНАТА на 1 /едно/ вградено  стъпало е 12,00лв.

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: БЕТОННИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: КРШ

НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ТЕГЛО КГ. ЦЕНА БЕЗ ДДС
№31 КРШ капак за шахта-ф1200 с отвор ф600; Н=200mm; силно армиран 480 126,00
№32 КРШ капак за шахта-ф1450 с отвор ф1000; силно армиран 705 206,00
№33 КРШ капак за шахта-ф1450 с отвор ф600; силно армиран 740 220,00
№34 КРШ капак за шахта-ф1800 с отвор ф600силно армиран 1290 283,00
№35 КРШ капак за шахта-ф1800 с отвор ф1000силно армиран 20см. 915 268,00
№36 Ст.бет.капак за уличен отток 77/72/15 с отвор Ф41 и Ф47 188  57,00
№37 Ст.бет.капак за уличен отток 139/72/15 с два отвора Ф41 и Ф47  282  118,00
№38 Ст.бет.капак за уличен отток 139/72/15 с три отвора Ф41 и Ф47 305  183,00
№39 Бет.КОНУС 800/600  355  78,00
№40 Ст.Бет.КОНУС 800/600  355  108,00
№41 Бет.КОНУС 1000/600  470  79,00
№42 Ст.Бет.КОНУС 1000/600  470  109,00
№43 Бет.КОНУС 1000/600 – центричен  470  79,00
№44
№45
№46
№47
№48
№49
№50
 

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: ДЪНА

№51 Дъно ф1000 с муфа от клиента – OD315; OD400; Н=750mm 1410 180,00
№52 Дъно ф1000 с муфи  от клиента – OD315; OD400; Н=1000mm 1650 203,00
№53 Армирано дъно ф1200 с муфи от клиента – OD315; OD400; OD500; OD600 Н=1000mm 2350 301,00
№54 Армирано дъно ф1500 с муфи от клиента – OD315; OD400; OD500; OD600; OD700; OD800 Н=1300mm 3995 472,00
№55  Дъно ф800 с муфи  от клиента – Н=1040mm  940  174,00
№56
№57
№58
№59
№60
№61
№62
№63
№64
№65
№66
№67
№68
№69
№70

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ:

№71 Армиран улей за дъждоприемна решетка-780/620/890 Ф=50см. 520 167,00
№72 Армиран улей за дъждоприемна решетка-780/620/2000 Ф=50см. 1285 342,00
№73 Стоманобетонов капак за дъждоприемен улей  780/2000/1о 380 155,00
№74 Армиран ШЕ-1600/2000 Н=400mm 1290 224,00
№75 Стоманобетонов капак за ШЕ-1600/2000 Н=220mm 1650 284,00
№76 Армиран ШЕ-1600/2000 Н=800mm 2460 419,00
№77 Армирано дъно 1600/2000; Н-дъно=200mm; Н-стена=800mm 3900 650,00
№78 Стоманобетонов затворен профил-кахон 2500/1300/1000  3385 825,00
№79 Стоманобетонов отворен профил-кахон 2500/1100/1000  2100 663,00
№80 Стоманобетонов капак за кахон-2500/1000/200  1480  392,00
№81 Стоманобетонов капак за кахон-2500/1000/200 с отвор 600  1707  415,00
№82 Секторем коритообразен елемент – 300/112/92,5  2585  891,00
№83 Шахта линеен отток-Външни разм.-50/180/40 с отвор Ф=30см.  517  180,00
№84 Шахта линеен отток-Външни разм.-50/60/40 с отвор Ф=30см.  172  88,00
№85 Армирана дъждоприемна шахта-900/750/1000 с и без отв.Ф=55см.  830  215,00
№86 Дъждоприемна шахта – 100/50/100  705  200,00
№87 Дъждоприемна шахта – 135/50/100  870  248,00
№88  Водомерна Шахта 120/140/110 външни размери  1500  257,00
№89  Капак за Водомерна Шахта 120/140 с отвор 60/60 и Мет.капак  330  188,00
№90

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ

№91 Стом.бетонов капак за уличен отток 770/720 с един отвор ф47 175 57,00
№92 Стом.бетонов капак за уличен отток 1390/720 с два отвор ф47 257 112,00
№93 Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1880/2250/ ; Н=200mm-силно армиран 1997 472,00
№94 Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1880/2250 ; Н=250mm-силно армиран 2490 503,00
№95 Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1440/2250 ; Н=140mm-силно армиран 2490 440,00
№96 Коритоообразен ст. бет. елемент 1440/2250/760 -силно армиран 2115 785,00
№97 Коритоообразен ст. бет. елемент 1880/225/760 -силно армиран 3760 833,00
№98 Коритоообразен ст. бет. елемент 1880/225/1100 -силно армиран 3995 1061,00
№99 Стоманобетонова шахта 80/80/80 с отвори Ф110,160,200,250  635  189,00
№100 Стоманобетонов капак 70/70/5 за шахта 80/80/80  70  57,00
№101
№102
№103
№104
№105
№106
№107
№108
№109
№110

ДРУГИ

№111 Стом.бет.цокъл/панел за шумозаглушаваща ограда-4000/125/500  600  171,00
№112 Стом.бетонов елемент /улей за крайпътна канавка/ ЕО-1,5/100  460  91,00
№113 Стом.бетонов елемент /улей за крайпътна канавка/ ЕО-1,5/150  720  136,50
№114  Устройство за монтаж и демонтаж на гривни Ф=1000 до 1500кг.  360,00
№115  Стом.бетонов седлови затежнител 200/157/90 Ф=142  3567  513,00
№115  Стом.бетонов седлови затежнител 128/85/100 Ф=96  1035  255,00
№116
№117
№118
№119
 №120