ЦЕНИ (АКТУАЛНИ КЪМ 05.03.2020г.) НА БЕТОННИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: БЕТОНОВИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ – При промяна на цените на бетон и арматура с повече от 2%,Фирмата си запазва правото на ценова актуализация.

НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ТЕГЛО КГ. ЦЕНА БЕЗ ДДС
№1 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm 305 41,00
№1а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm с единична арм. 305 56,00
№1б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm с двойна арм. 305 71,00
№2 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm 353 47,00
№2а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm с единична арм. 353 62,00
№2б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm с двойна арм. 353 77,00
№3 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm 376 50,00
№3а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm с единична арм. 376 65,00
№3б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm с двойна арм. 376 80,00
№4 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm  400  55,00
№4а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm с единична арм. 400 69,00
№4б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm с двойна арм. 400 84,00
№5 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm  560  65,00
№5а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm с единична арм. 560 80,00
№5б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm с двойна арм 560 95,00
№6 Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm 820 90,00
№6а Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm с единична арм. 820 105,00
№6б Пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm с двойна арм. 820 120,00
№7 Пръстен стом.бет. ф1000/1300mm; Н=1000mm силно армиран 1460 261,00
№8 Пръстен стом.бет. ф1200/1500mm; Н=750mm един. армиран  1100  192,00
№9 Пръстен стом.бет. ф1200/1500mm; Н=750mm двойно армиран  1100  220,00
№10 Пръстен стом.бет. ф1300/1600mm; Н=1000mm двойно армиран 1645 267,00
№11 Пръстен ст.бет. ф1400/1700mm; Н=750mm силно арм. за тунели 1292 312,00
№12 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=550mm един. армиран  1290  213,00
№13 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=550mm двойно армиран  1290 233,00
№14 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=650mm един. армиран  1615  233,00
№15 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=650mm двойно армиран  1615  283,00
№16 Пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=1000mm двойно армиран 1880  373,00
№17 Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm  680  84,00
№18 Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm един.армиран  680  99,00
№19 Пръстен бетонен ф800/1000mm; Н=1000mm двойно армиран  680  114,00
№20
№21
№22
№23
№24
№25
№26
№27
№28
№29
№30

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: БЕТОННИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: КРШ

НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ТЕГЛО КГ. ЦЕНА БЕЗ ДДС
№31 КРШ капак за шахта-ф1200 с отвор ф600; Н=200mm; силно армиран 480 106,00
№32 КРШ капак за шахта-ф1450 с отвор ф1000; силно армиран 705 182,00
№33 КРШ капак за шахта-ф1450 с отвор ф600; силно армиран 740 192,00
№34 КРШ капак за шахта-ф1800 с отвор ф600силно армиран 1290 242,00
№35 КРШ капак за шахта-ф1800 с отвор ф1000силно армиран 20см. 915 237,00
№36 Ст.бет.капак за уличен отток 77/72/15 с отвор Ф41 и Ф47 188  45,00
№37 Ст.бет.капак за уличен отток 139/72/15 с два отвора Ф41 и Ф47  282  98,00
№38 Ст.бет.капак за уличен отток 139/72/15 с три отвора Ф41 и Ф47 305  149,00,00
№39 Бет.КОНУС 800/600  355  60,00
№40 Ст.Бет.КОНУС 800/600  355  90,00
№41 Бет.КОНУС 1000/600  470  63,00
№42 Ст.Бет.КОНУС 1000/600  470  93,00
№43 Бет.КОНУС 1000/600 – центричен  470  63,00
№44
№45
№46
№47
№48
№49
№50
 

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: ДЪНА

№51 Дъно ф1000 с муфа от клиента – OD315; OD400; Н=750mm 1410 162,00
№52 Дъно ф1000 с муфи  от клиента – OD315; OD400; Н=1000mm 1650 182,00
№53 Армирано дъно ф1200 с муфи от клиента – OD315; OD400; OD500; OD600 Н=1000mm 2350 274,00
№54 Армирано дъно ф1500 с муфи от клиента – OD315; OD400; OD500; OD600; OD700; OD800 Н=1300mm 3995 419,00
№55  Дъно ф800 с муфи  от клиента – Н=1040mm  940  142,00
№56
№57
№58
№59
№60
№61
№62
№63
№64
№65
№66
№67
№68
№69
№70

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ:

№71 Армиран улей за дъждоприемна решетка-780/620/890 Ф=50см. 520 103,00
№72 Армиран улей за дъждоприемна решетка-780/620/2000 Ф=50см. 1285 187,00
№73 Стоманобетонов капак за дъждоприемен улей  780/2000/1о 380 74,00
№74 Армиран ШЕ-1600/2000 Н=400mm 1290 217,00
№75 Стоманобетонов капак за ШЕ-1600/2000 Н=220mm 1650 262,00
№76 Армиран ШЕ-1600/2000 Н=800mm 2460 392,00
№77 Армирано дъно 1600/2000; Н-дъно=200mm; Н-стена=800mm 3900 627,00
№78 Стоманобетонов затворен профил-кахон 2500/1300/1000  3385 591,00
№79 Стоманобетонов отворен профил-кахон 2500/1100/1000  2100 392,00
№80 Стоманобетонов капак за кахон-2500/1000/200  1480  294,00
№81 Стоманобетонов капак за кахон-2500/1000/200 с отвор 600  1707  307,00
№82 Секторем коритообразен елемент – 300/112/92,5  2585  673,79
№83 Шахта линеен отток-Външни разм.-50/180/40 с отвор Ф=30см.  517  147,00
№84 Шахта линеен отток-Външни разм.-50/60/40 с отвор Ф=30см.  172  64,00
№85 Армирана дъждоприемна шахта-900/750/1000 с и без отв.Ф=55см.  830  189,00
№86 Дъждоприемна шахта – 100/50/100  705  176,00
№87 Дъждоприемна шахта – 135/50/100  870  216,00
№88  Водомерна Шахта 120/140/110 външни размери  1500  241,00
№89  Капак за Водомерна Шахта 120/140 с отвор 60/60  330  110,00
№90

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ

№91 Стом.бетонов капак за уличен отток 770/720 с един отвор ф47 175 45,00
№92 Стом.бетонов капак за уличен отток 770/720 с два отвор ф47 257 87,00
№93 Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1880/2250 ; Н=200mm-силно армиран 1997 368,00
№94 Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1880/2250 ; Н=250mm-силно армиран 2490 387,00
№95 Стом.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1440/2250 ; Н=140mm-силно армиран 2490 275,00
№96 Коритоообразен ст. бет. елемент 1440/2250/760 -силно армиран 2115 467,00
№97 Коритоообразен ст. бет. елемент 1880/225/760 -силно армиран 3760 578,00
№98 Коритоообразен ст. бет. елемент 1880/225/1100 -силно армиран 3995 631,00
№99 Стоманобетонова шахта 80/80/80 с отвори Ф110,160,200,250  635  150,00
№100 Стоманобетонов капак 70/70/5 за шахта 80/80/80  70  33,00
№101
№102
№103
№104
№105
№106
№107
№108
№109
№110

ДРУГИ

№111 Стом.бет.цокъл/панел за шумозаглушаваща ограда-4000/125/500  600  85,00
№112 Стом.бетонов елемент /улей за крайпътна канавка/ ЕО-1,5/100  460  65,00
№113 Стом.бетонов елемент /улей за крайпътна канавка/ ЕО-1,5/150  720  100,00
№114  Устройство за монтаж и демонтаж на гривни Ф=1000 до 1500кг.  360,00
№115  Стом.бетонов седлови затежнител 200/157/90 Ф=142  3567  315,00
№115  Стом.бетонов седлови затежнител 128/85/100 Ф=96  1035  183,00
№116
№117
№118
№119
 №120