Ревизионни шахти – дъна

Бетоновите ревизионни шахти служат за наблюдение и дават възможност за почистване и ремонт на участъците на канализационната мрежа.

Те се предвиждат при всички вертикални и хоризонтални чупки по трасето, на определени разстояния в правите участъци, както и на сградните отклонения при включването им в мрежата.

Дъното за ревизионната шахта е предназначено за изграждане на РШ с дълбочина до 6 м. в зелени площи улици и пътища.

Бетонни и стоманобетонни пръстени

Бетоновите пръстени се произвеждат с диаметри Ø1000, Ø1200, Ø1400, Ø1500 мм и разнообразни размери по височина.
Могат да бъдат произведени бетонови или стоманобетонови с единична или двойна армировка.
Всички пръстени са с глъб и зъб за максимално удобен монтаж.
Продукцията притежава всички необходими декларации и сертификати и отговаря на БДС EN 1917:2003 + AC:2007 – „Ревизионни шахти  и ревизионни отвори са  от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон“.

КРШ – Стоманобетонен капак за ревизионна шахта

Стоманобетонният капак за ревизионна шахта /КРШ/ служи за завършване и покриване на ревизионна шахта.

КРШ Капаци за ревизионни шахти – ø1000mm с отвор 600 mm, h=200; ф1450 mm, с отвор ф1000 h=200;  ф1450 mm, с отвор ф600, h=200 mm; ø1800mm с отвор 600 mm, h=200; ø1800mm с отвор 1000 mm, h=200 ,ø2300mm с отвор 600 mm, h=200; ø2300mm с отвор 1000 mm, h=200се произвеждат по БДС EN 1917:2003+АС:2007 „Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон“.

Капаци за ревизионни шахти – ф800, Н=100 mm, за зелени площи

Стоманобетонов капак за уличен отток 77/72/15 с отвор Ф47 и Ф41.

Стоманобетонов капак за уличен отток 77/72/15 с отвор Ф47 и Ф41.

Стоманобетонов капак за уличен отток 139/72/15 с два отвора Ф47 и Ф41.

Стоманобетонов капак за уличен отток 179/72/15 с три отвора Ф47 и Ф41.

Бетонни и стоманобетонни улеи, коритообразни елементи и дъждоприемни шахти

Бетонните улеи  и дъждоприемните шахти са предназначени за отвеждане на повърхностни дъждовни води от пътното платно, банкета и тротоара в зоните на пътните насипи. Коритообразните елементи са за подземна комуникация.

Други стоманобетонни изделия

Фундаменти за оградни колове.