„ИВЕС СТРОЙ“ ООД е просперираща фирма, наложила се на българския пазар за  производство на стоманобетонови и бетонови изделия за канализационни системи.
Името ни е символ за качество на продукцията и лоялност към клиентите.
Непрекъснатото обогатяване на асортимента от бетонни изделия ни прави желан и атрактивен партньор на големите фирми в строителството на канализационни системи.
Производство на бетонови елементи по утвърдени европейски технологии, които отговарят на европейските стандарти.
Разполагаме с възможност за изработване на метални калъпи за различни бетонни елементи по желание на клиента.
Във фирмата е внедрена система за производствен контрол, съгласно изискванията на нормативната уредба и се упражнява контрол върху изделията през всички етапи на производството им, както и върху самия производствен процес.

Разполагаме и с транспорт с КРАН.

Участвали сме в изграждането  на ВиК обекти с детайлите, възложени  от следните фирми:

„Водоканалстрой“ООД ,“Водоканалстрой-Костови“ ЕООД, „Пома груп“ бургас ЕООД,

„Хидро ЕС“ООД,Енергостроймонтаж“ПС-Б ЕАД,“Елмон груп“ООД,“Коцев и Цветанов“ООД,

„Северни Води“ООД,“Нектон-2″ООД,“Транстрой еко“ООД,

„Бургас пътстрой“АД,“Променергомонтаж“АД,“ТОРКРЕТ“ООД“АКСИ“ ЕООД ,“Дистрой 2017″ЕООД,

„Брилянт Слънчев Бряг“ООД,“Бг Ленд КО“АД,“Копекс и КО“ООД,Дит Хотели“ООД,“БКС“АД,

„Аква Систем“ЕАД,“Валирион“ЕООД,“Бора Консулт“ООД,“Планекс Бургас“ООД,

„Фърст Лайн Хотелс“ЕООД,“Содиком“ЕООД,“Стоян Строй“ЕООД,“ШИПИ 94″ЕООД,“ДИ ЕС ХОУМ“ООД,

„Щрабаг“ЕАД,“Водконсулт-Йорданов“ЕООД,“Ванина Стил“ООД,“Костов 666″ЕООД,

„Метро кеш енд Кери“ЕООД, и др.