ЦЕНИ (АКТУАЛНИ КЪМ 12.02.2019г.) НА БЕТОННИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: БЕТОНОВИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ – При промяна на цените на бетон и арматура с повече от 2%,Фирмата си запазва правото на ценова актуализация.

НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ТЕГЛО КГ. ЦЕНА БЕЗ ДДС
N020001 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm 305 41,00
N020002 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm с единична арм. 305 56,00
N020003 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=350mm с двойна арм. 305 71,00
N020003a пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm 353 47,00
N020003б пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm с единична арм. 353 62,00
N020003в пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=400mm с двойна арм. 353 77,00
N020004а пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm 376 50,00
N020004б пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm с единична арм. 376 65,00
N020004в пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=450mm с двойна арм. 376 80,00
N020004 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm 400 55,00
N020005 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm с единична арм. 400 69,00
N020006 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=500mm с двойна арм. 400 84,00
N020007 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm 560 65,00
N020008 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm с единична арм. 560 80,00
N020009 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=700mm с двойна арм. 560 95,00
N020010 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm 820 90,00
N020011 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm с единична арм. 820  

105,00

 

N020012 пръстен бетонен ф1000/1200mm; Н=1000mm с двойна арм. 820 120,00
N020013  пръстен стоманобетонен ф1200/1500mm; Н=750mm  1100  192,00
  N020014  пръстен стоманобетонен ф1200/1500mm; Н=750mm с двойна армировка  1100  220,00
 N020015  пръстен стоманобетонен ф1500/1800mm; Н=550mm  1290  213,00
 N020016  пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=550mm с двойна армировка  1290 233,00
 N020017  пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=650mm  1615  233,00
 N020018  пръстен стом.бет. ф1500/1800mm; Н=650mm с двойна армировка  1615  283,00
 N020019  пръстен ст.бет. ф1400/1700mm; Н=750mm с двойна армировка – силно армиран – за тунели  1292  313,00
  N020020  пръстен ст..бет. ф1300/1600mm; Н=1000mm с двойна армировка –  1645  267,00
 N020021  пръстен ст. бет. ф1500/1800mm; Н=1000mm  1880  373,00

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: БЕТОННИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: КРШ

НОМЕНКЛАТУРЕН НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ТЕГЛО КГ. ЦЕНА БЕЗ ДДС
N020029 КРШ капак за шахта-ф1200 с отвор ф600; Н=200mm; силно армиран 480 106,00
N020030 КРШ капак за шахта-ф1450 с отвор ф1000; силно армиран 705 182,00
N020031 КРШ капак за шахта-ф1450 с отвор ф600; силно армиран 740 192,00
N020032 КРШ капак за шахта-ф1800 с отвор ф600силно армиран 1290 242,00
N020033 КРШ капак за шахта-ф1800 с отвор ф1000силно армиран 20см. 915 237,00
 N020034 Ст.бет.капак за уличен отток 77/72/15 с отвор Ф41 и Ф47 188  45,00
 N020035 Ст.бет.капак за уличен отток 139/72/15 с два отвора Ф41 и Ф47 282  98,00
N020036                       Ст.бет. капак за уличен отток 179/72/15 с три отвора Ф41 и Ф47 305 149,00
 

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: РЕВИЗИОННИ ШАХТИ: ДЪНА

N020037 дъно ф1000 с муфа от клиента – OD315; OD400; Н=750mm 1410 162,00
N020038 дъно ф1000 с муфи  от клиента – OD315; OD400; Н=1000mm 1650 182,00
N020039 армирано дъно ф1200 с муфи от клиента – OD315; OD400; OD500; OD600 Н=1050mm 2350 274,00
N020040 армирано дъно ф1500 с муфи от клиента – OD315; OD400; OD500; OD600; OD700; OD800 Н=1300mm 3995 419,00

БЕТОНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ:

N020043 армиран улей за дъждоприемна решетка-780/620/890 Ф=50см. 520 103,00
N020044 армиран улей за дъждоприемна решетка-780/620/2000 Ф=50см. 1285 187,00
N020045 армирана дъждоприемна шахта-900/750/1000 830 189,00
N020046 армиран ШЕ-1600/2000 Н=400mm 1290 217,00
N020047 стоманобетонов капак за ШЕ-1600/2000 Н=220mm 1650 262,00
N020048 армиран ШЕ-1600/2000 Н=800mm 2460 392,00
N020049 армирано дъно 1600/2000; Н-дъно=200mm; Н-стена=800mm 3900 627,00
 N020050  стоманобетонов затворен профил-кахон 2500/1300/1000  3385 591,00
 N020051   стоманобетонов отворен профил-кахон 2500/1100/1000  2100 392,00
 N020052  стоманобетонов капак за кахон-2500/1000/200  1480  294,00
  N020053  стоманобетонов капак за кахон-2500/1000/200 с отвор 600  1707  307,00
 N020053 -А  Секторем коритообразен елемент – 300/112/92,5  2585  673,79
 №020054 Шахта линеен отток-Външни размери-50/180/40 с отвор Ф=30см.  517  147,00
 №020054-А Шахта линеен отток-Външни размери-50/60/40 с отвор Ф=30см.  172  64,00

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ: ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ

N020055 стоманобетонов капак за уличен отток 770/720 с един отвор ф47 175 45,00
N020056 стоманобетонов капак за уличен отток 770/720 с два отвор ф47 257 87,00
N020057 ст.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1880/2250 ; Н=200mm-силно армиран 1997 368,00
N020058 ст.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1880/2250 ; Н=250mm-силно армиран 2490 387,00
N020059 ст.бетонов капак за коритоообразен ст. бет. елемент 1440/2250 ; Н=140mm-силно армиран 2490 275,00
N020060 коритоообразен ст. бет. елемент 1440/2250/760 -силно армиран 2115 467,00
N020061 коритоообразен ст. бет. елемент 1880/225/760 -силно армиран 3760 578,00
N020062 коритоообразен ст. бет. елемент 1880/225/1100 -силно армиран 3995 631,00
N020063  стоманобетонова шахта 80/80/80 с отвори Ф110  635  187,00
 N020064  стоманобетонов капак 70/70/5 за шахта 80/80/80  57  39,00
  N020065  Стоманобетонов цокъл /панел за шумозаглушителна ограда/- 4000/125/500  600  163,00

ДРУГИ

N020066 стоманобетонов капак за дъждоприемен улей  780/2000/1о 380 74,00

N020067             Стоманобетонов елемент /улей за крайпътна канавка/ ЕО-1,5/100       460          65,00

N020068             Стоманобетонов елемент /улей за крайпътна канавка/ ЕО-1,5/150       720        103,00