„ИВЕС СТРОЙ“ ЕООД е просперираща фирма, наложила се на българския пазар за  производство на стоманобетонови и бетонови изделия за канализационни системи и метални конструкции /огради, плъзгащи портали с дистационно управление,парапети и други/
Името ни е символ за качество на продукцията и лоялност към клиентите.
Непрекъснатото обогатяване на асортимента от бетонни изделия ни прави желан и атрактивен партньор на големите фирми в строителството на канализационни системи.
Производство на бетонови елементи по утвърдени европейски технологии, които отговарят на европейските стандарти.
Разполагаме с възможност за изработване на метални калъпи за различни бетонни елементи по желание на клиента.
Във фирмата е внедрена система за производствен контрол, съгласно изискванията на нормативната уредба и се упражнява контрол върху изделията през всички етапи на производството им, както и върху самия производствен процес.

Участвали сме в изграждането  на ВиК обекти с детайлите, възложени  от следните фирми:

  1. Рехабилитация на канализационна мрежа гр.Поморие- Главен изпълнител -„Водоканалстрой“ Бургас
  2. Канализация кв. Банево гр.Бургас -Главен изпълнител“Водоканалстрой“ Бургас
  3. Рехабилитация на Гаров площад гр.Бургас -Главен изпълнител“Водоканалстрой“ Бургас
  4. Рехабилитация на дъжд. преливник VIII корабно място -Терминал Бургас-Главен изпълнител“Водоканалстрой“ Бургас
  5. Рехабилитация на ж.п. отсечка Церковски-Карнобат-Главен изпълнител“Водоканалстрой“ Бургас
  6. Отводняване района около ж.п. подлез при СО „МАТ“ гр.Бургас-Главен изпълнител-„Водоканалстрой“ Бургас
  7. Цялостно изграждане на канализация за ЛИДЛ с.Кабиле общ.Тунджа-Главен изпълнител „ТОРКРЕТ“
  8. Индустриален логистичен парк- Бургас Етап II-улична ВиК мрежа-Главен изпълнител-„Водоканалстрой“ Бургас
  9. Реконструкция на бул.“Шести септември“ гр.Пловдив-Главен изпълнител „АКСИ“ ЕООД гр.Бургас
  10. Фундаменти за оградни колове за границата-Главен изпълнител „ПЪТ 2004“ гр.Бургас